Πρόγραμμα Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας 2010

Ομιλία ΥΦΥΠΕΞ, κ. Σ. Κουβέλη,  στην Παρουσίαση Σχεδιασμού και Προγράμματος Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας 2010

«Κύριε Αγγελόπουλε ευχαριστώ. Να καλωσορίσω όλους εσάς και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, όπως επίσης και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας τον κ. Δριμούση που με μεγάλη χαρά καλωσορίζω στο πάνελ μας.Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη χαρά για μένα που έχουμε εδώ μαζί μας όλους τους εκπροσώπους από επιμελητήρια, από οργανισμούς που ασχολούνται με την προσπάθεια να προωθήσουμε τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η κα Σακελλαρίδη που είναι εδώ μου δίνει μεγάλη χαρά, ο κ. Λαβίδας με τον οποίο έχουμε πολύ συνεργαστεί στο παρελθόν.Να ξεκινήσω άμεσα με το αντικείμενο αυτής της ημερίδας, αυτής της συζήτησης που θα κάνουμε εδώ και η οποία έχει σα σκοπό να δείξει λίγο, να ξεκινήσουμε μία συζήτηση ουσιαστικά και ένα διάλογο για το πώς προγραμματίζουμε και θέλουμε να προχωρήσουμε με την ανάπτυξη της οικονομικής διπλωματίας και από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά μέσα στη συζήτηση θα δείτε, θα αναφερθούμε και στη συνεργασία που πρέπει να έχουμε με άλλους συναρμόδιους φορείς, με άλλους φορείς οι οποίοι και αυτοί δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο και που είναι δουλειά μας να δουλέψουμε στενά μαζί τους.Ουσιαστικά αυτή η σημερινή ευκαιρία είναι να ξεκινήσουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, έχοντας απ' την πλευρά μας περιγράψει ποιος είναι ο σχεδιασμός για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την εξωστρέφεια που χρειάζεται, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι μια διαδικασία την οποία θεωρούμε δυναμική, είναι μία διαδικασία στην οποία εσείς έχετε πολύ σημαντικό λόγο.Ξεκινώντας για να βάλω λίγο το πλαίσιο στο οποίο συμβαίνει αυτό, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε υπόψη μας ότι είμαστε σε μία περίοδο που η οικονομία της χώρας πρέπει να δείξει αυξημένες αντιστάσεις. Και για να δείξει αυξημένες αντιστάσεις πρέπει να υποστηριχθεί και η ανάπτυξη με ουσιαστικό τρόπο και η αποτελεσματική προσέγγιση των ξένων αγορών, των αγορών του εξωτερικού και η προσέλκυση των επενδύσεων τις οποίες χρειάζεται η χώρα μας.Είναι η οικονομική διπλωματία για μας ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, πολύ περισσότερο απ' όσο είναι σε μια περίοδο που δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Εδώ η Ελλάδα το χρειάζεται. Εκτός απ' αυτό όμως γιατί δεν είναι μόνο ένα εργαλείο αντιμετώπισης της κρίσης, είναι και το θεωρούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών ένα σημαντικό εργαλείο για την ίδια την εξωτερική πολιτική της χώρας.Τι εννοώ. Ότι όταν η Ελλάδα καταφέρει να συνάπτει σοβαρές ουσιαστικές μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας οικονομικής με χώρες και μάλιστα με χώρες οι οποίες είτε είναι σημαντικές ήδη στην οικονομία και στη γεωπολιτική τους θέση είτε είναι ανερχόμενες χώρες, αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε σχέσεις συνεργασίας και σχέσεις partnership να το πω έτσι, με χώρες οι οποίες θα νοιαστούν και θα έχουν πιο εύκολη συνεννόηση μαζί μας και σε πολιτική διπλωματία και σε πολιτικά θέματα.Ειδικά σε μια σειρά από τομείς που έχουν γεωπολιτική σημασία έτσι κι αλλιώς, όπως είναι η ενέργεια για παράδειγμα ή όπως είναι οι νέες αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, οι πράσινες τεχνολογίες, τεχνολογίες και τεχνογνωσία που έχει να κάνει με το περιβάλλον, είναι αγορές και τομείς στους οποίους η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει το δικό της διεθνή ρόλο και τη δική της διεθνή θέση, έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει και τα πλεονεκτήματα που έχει, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που είναι είτε γεωγραφικά, είτε έχουν να κάνουν με τεχνογνωσία και παραγωγικά πλεονεκτήματα.Και τέλος, σε μία περίοδο που η παραγωγική βάση της χώρας δοκιμάζεται, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η διεθνής κρίση και η συρρίκνωση των αγορών και της εγχώριας αγοράς, η προσέγγιση νέων αγορών με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο είναι πολύ σημαντική για να στηρίξει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και άρα την ανάπτυξη και άρα την απασχόληση.Και εδώ θεωρούμε ότι πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του ότι δεν πάμε να υποστηρίξουμε μόνο το έργο που κάνουν οι ήδη διεθνοποιημένες μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας, αλλά υπάρχει και μια πολύ σημαντική διάσταση στο να στηριχθεί από το κράτος και αυτός ο όγκος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν οι διεθνείς αγορές και εκεί ο ρόλος του κράτους είναι ακόμα πιο σημαντικός.Το πρόγραμμα το οποίο θα σας περιγράψω με σύντομα λόγια, είναι ένα στοχευμένο σύγχρονο πολύπλευρο πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά βάζει τους στόχους και τις κατευθύνσεις για το τι θέλουμε να υλοποιήσουμε μέσα στο 2010, αλλά επίσης χαράζει και το δρόμο για το τι θα γίνει και στα επόμενα χρόνια.Δηλαδή κάποια απ' τα πράγματα που τα ακούμε δεν είναι απαραίτητο ότι θα υλοποιηθούν όλα μέσα στο επόμενο εξάμηνο, οχτάμηνο, εννιάμηνο, μπορεί να υπάρχει και ένας peel-over στις επόμενες χρονιές και ούτως ή άλλως χρειάζεται πάρα πολύ σημαντικό follow up, πολύ σημαντική παρακολούθηση των δρόμων που ανοίγουν, γιατί αυτό είναι και το μεγαλύτερο κλειδί για την οικονομική διπλωματία και την οικονομική συνεργασία. Δεν αρκεί μία επίσκεψη πολιτική για παράδειγμα. Το σημαντικό είναι τι γίνεται μετά.Κύριοι στόχοι είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας με την αποτελεσματική προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και των επενδύσεων και σε αυτό βάζουμε και μια μεγάλη προτεραιότητα στην οικονομική διπλωματία με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη.Ο σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών στις συγκεκριμένες χώρες αλλά και σε γεωγραφικές περιοχές, είναι σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα και να ξέρουμε ότι η εξωστρέφεια περνάει μέσα από προσπάθειες που γίνονται σε συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή να το πω με απλά λόγια, ξέροντας τι πάμε να πουλήσουμε, ξέροντας ποιοι είναι οι τομείς που μας ενδιαφέρουν, δεν έχει νόημα να πάμε σε μία αγορά διεθνή ή σε μία αγορά κάποιας σημαντικής χώρας, σημαντικής αγοράς - να το πω έτσι - για να πουλήσουμε ό,τι είναι εύκαιρο. Πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί ο στόχος μας είναι οι τεχνολογίες, είναι ο τουρισμός, είναι το ένα ή το άλλο. Και βέβαια να έχουμε και συγκεκριμένους στόχους, να ξέρουμε τι προσπαθούμε να πετύχουμε.Τέλος, πρέπει να πω σε αυτό το εισαγωγικό κομμάτι ότι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θεωρούμε πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθεί το δίκτυο των αρχών που η Ελλάδα διαθέτει σε περίπου 90 χώρες του κόσμου, δηλαδή οι αρχές που έχει το Υπουργείο Εξωτερικών, Πρεσβείες, Γενικά Προξενεία, Προξενεία, Γραφεία Συνδέσμων και βέβαια μαζί με αυτά τα 61 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τα Γραφεία ΟΕΥ.Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι πέραν της δραστηριοποίησης η οποία είναι προφανής και πρέπει να υπάρχει, είναι και ένας καλύτερος συντονισμός. Δηλαδή και τα Γραφεία ΟΕΥ και οι Σύνδεσμοι και τα Προξενεία και οι Πρεσβείες, να γνωρίζουν και να μας ενημερώσουν κιόλας, να υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο κέντρο και σε αυτά τα Γραφεία, για το τι πάμε σε κάθε χώρα ή τι γκρουπ χωρών να πετύχουμε.Και βέβαια παράλληλα θέλουμε να αξιοποιήσουμε και το ιδιαίτερα αξιόλογο επιχειρηματικό και επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει απ' την ελληνική διασπορά και την ομογένεια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τέλος, να πω ότι αυτός ο σχεδιασμός για μας πρέπει και θέλουμε να είναι και θα είναι αντικείμενο συνεργασίας και συντονισμού με συναρμόδια Υπουργεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε ανάλογα με τον κάθε τομέα υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να δουλέψουμε μαζί, για παράδειγμα με το Υπουργείο Ενέργειας για την προώθηση των ΑΠΕ, με το Υπουργείο Τουρισμού για τον τουρισμό, Γεωργίας για τα αγροτικά προϊόντα κλπ.Αλλά και με τους κρατικούς φορείς οι οποίοι δουλεύουν για την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, των προϊόντων, των υπηρεσιών στο εξωτερικό, την προσέλκυση επενδύσεων, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, το Investing Greece, o EOT κλπ είναι κάποια παραδείγματα.Κλείνω την εισαγωγή ξαναλέγοντας ότι το βασικό ζητούμενο είναι να υπάρξει η ανταπόκριση από τη δική σας πλευρά, είτε αυτό είναι επιχειρήσεις, είτε είναι φορείς, συλλογικά όργανα, είτε είναι επιμελητήρια, είτε είναι ακόμα και οι κρατικοί φορείς με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να μπορέσουμε αυτή τη διαδικασία να την κρατήσουμε σαν μία δυναμική διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται. Γιατί αν δε γίνεται αυτό, ουσιαστικά χάνουμε την άμεση πληροφόρηση από τις αγορές και την άμεση δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες που ανοίγονται.Για να γίνει αυτό, αυτό που θα κάνουμε είναι ότι άμεσα με το τέλος αυτής της ημερίδας, αύριο φαντάζομαι κ. Αγγελόπουλε, θα έχει αναρτηθεί το κείμενο αυτής της παρουσίασης που κάνουμε εδώ στο διαδίκτυο, στο web site του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά επίσης θα αποσταλεί σε όσους από εσάς έχουν εγγραφεί και έχουμε το e-mail σας, ιδανικά σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την ημερίδα, το κείμενο και με e-mail.Το ίδιο θα κάνουμε και με τα Προξενεία, τις Πρεσβείες, τα Γραφεία ΟΕΥ, ώστε να υπάρξει μία συλλογή αυτής της πληροφόρησης. Αναφέρεται μέσα στο κείμενο που πρέπει να αποσταλούν αυτά τα σχέδια και παρακαλώ αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα εργαλείο διαλόγου για να μπορούμε να προχωρήσουμε.Για να περάσω λίγο εν τάχει στα σημεία αυτά, είναι χωρισμένα σε έξι αν θυμάμαι συνολικά κατευθύνσεις.Η πρώτη από αυτές είναι η διακρατική συνεργασία μέσω πολιτικής δραστηριότητας και των εργαλείων που έχουμε. Ένα πρώτο εργαλείο είναι οι επισκέψεις της πολιτικής ηγεσίας και των αντιπροσωπειών του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εφαρμόζεται είναι ένα εργαλείο που κάνει έτσι κι αλλιώς το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ και χρόνια και το έχουμε πάρει αρκετά ζεστά.Θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο για την ενίσχυση των διμερών συναλλαγών με γειτονιά κράτη, ιδίως με τα κράτη που μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε άμεσα σχέσεις και να προχωρήσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις, τις Παρευξείνιες χώρες, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας που έχουν και μεγάλη σημασία στα ενεργειακά, τα Βαλκάνια, η Ανατολική και η Νότια Μεσόγειος.Προσπαθούμε μέσω των επισκέψεων να ανακτήσουμε το ρόλο της Ελλάδας στις χώρες της Μέσης Ανατολής και στις χώρες του Κόλπου και επίσης μέσω αυτών, προσπαθούμε να εμβαθύνουμε τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με μεγάλους εταίρους, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες χώρες που είναι στο σχεδιασμό μας για το 2010 και πιθανώς να προχωρήσουμε και στο 2011 αν δεν τα προλάβουμε όλα αυτά, την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, αλλά και Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα στην Ασία κι άλλες ασιατικές χώρες, όπως επίσης και κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής, που υπάρχει πολύ  μεγάλο ενδιαφέρον για οικονομική συνεργασία.Ένα δεύτερο εργαλείο πολιτικής συνεργασίας που έχουμε για την προώθηση της οικονομικής διπλωματίας, είναι οι μικτές διυπουργικές Επιτροπές. Όσοι ασχολείστε με το θέμα -και ασχολείστε όλοι ουσιαστικά με το θέμα αυτό- ξέρετε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της χώρας μας, ουσιαστικά υπογράφοντας νέα Σύμφωνα συνεργασίας ή ό,τι διοικητική πράξη είναι αυτή, την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην υλοποίηση της συνεργασίας και των συμφωνιών και βέβαια την αποτελεσματική προώθηση των επενδύσεων οικονομικών και επιχειρηματικών συνεργασιών.Ήδη για το 2010 έχουμε προχωρήσει στο σχεδιασμό μιας σειράς μικτών Επιτροπών που θα γίνουν το 2010 και αυτές περιλαμβάνουν τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αλβανία, τη Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Αίγυπτο, Λιβύη, Κουβέιτ, Μαρόκο, Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν και Καζακστάν. Είναι πολλές βέβαια αλλά έχει μεγάλη σημασία γιατί πραγματικά βγάζουμε πολύ υλικό.Κάποια μέρα σε μια συζήτηση που κάναμε για τις μικτές διυπουργικές Επιτροπές, έλεγε κάποιος ότι «μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε είτε σαν ένα σημείο, στο οποίο ανοίγονται ευκαιρίες και δίνονται λύσεις», είναι ένα σημείο στο οποίο παρκάρουμε προβλήματα και μετά ξανασυζητάμε στην επόμενη μικτή διυπουργική Επιτροπή. Εδώ ο στόχος είναι να λύνουμε τα προβλήματα για να πηγαίνουμε στο επόμενο.Ένα επόμενο εργαλείο πολιτικής συνεργασίας για την οικονομική διπλωματία θεωρούμε ότι είναι η ευκαιρία που μας δίνεται αναλαμβάνοντας η Ελλάδα την προεδρία του Οργανισμού Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, του ΟΣΕΠ. Η Ελλάδα αναλαμβάνει από την 1η Ιουνίου την προεδρία του ΟΣΕΠ και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, για συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων οικονομικών μεταξύ των κρατών - μελών του ΟΣΕΠ με την Ελλάδα και βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση και μια μεγάλη ευκαιρία για να προωθήσουμε και κάποια συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Ελλάδας, στους τομείς ιδιαίτερα της ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νέων τεχνολογιών. Γιατί είναι ένα μπλοκ χωρών, που έχει πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό.Επίσης σημαντικό εργαλείο πολιτικής συνεργασίας θεωρούμε το ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το περίφημο ΕΣΟΑΒ, του οποίου η υλοποίηση προχωρά και προχωρά κυρίως η υλοποίηση των έργων, που έχουν την ωριμότητα τα προγράμματα που έχουν την ωριμότητα, για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να συνεχίσει η υλοποίησή τους.Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό και πολιτική γιατί είναι ένα εργαλείο όπου η Ελλάδα οδηγεί την κίνηση των βαλκανικών χωρών προς το στόχο του 2014, που όπως έχει ειπωθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ο στόχος της ένταξης των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Πέρα από τα πολιτικά υπάρχει η στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και συνεργασίας, το κομμάτι που εσάς αφορά ακόμη περισσότερο από το πώς ανοίγεται ο δρόμος από την πολιτική ηγεσία.Εκεί ένα πρώτο εργαλείο το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό, εφόσον υλοποιείται με σωστό τρόπο, είναι οι επιχειρηματικές αποστολές. Για τις επιχειρηματικές αποστολές αυτό που θεωρούμε πολύ σημαντικό σε αυτό το σχεδιασμό που κάνουμε, είναι η προετοιμασία και ο σχεδιασμός των αποστολών αυτών, να γίνεται πολύ σωστά. Να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τo business που θέλουμε να πετύχουμε, να ξέρουμε τι είναι το περιεχόμενο το οποίο πάμε να προωθήσουμε σε κάθε χώρα και βέβαια αυτό να γίνεται σε συντονισμό πολύ καλό και με τους φορείς που είναι σε κάθε χώρα, τα Προξενεία τις Πρεσβείες κλπ., αλλά επίσης και σε συντονισμό με συναρμόδιους κρατικούς Οργανισμούς, όπως είναι ο ΟΠΕ, το Invest in Greece ώστε να υπάρχει μια συγκέντρωση των δυνάμεων και όχι μια κατασπατάληση αυτών των δυνάμεων.Ενδεικτικά αναφέρω κάποιες επιχειρηματικές αποστολές που σχεδιάζονται για τη φετινή χρονιά, που είναι στη Ρωσία -και μάλιστα στη Ρωσία προσπαθούμε να πετύχουμε επιχειρηματική αποστολή και στη Μόσχα και στο Σότσι που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για να διεκδικήσουμε ρόλο της Ελλάδας εκεί- στην Κίνα, στην Αίγυπτο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Αζερμπαϊτζάν, στις χώρες του Κόλπου, τη Λιβύη και τη Νότια Αφρική. Θα έχουμε πολύ δουλειά!Πέρα των επιχειρηματικών αποστολών θεωρούμε πολύ σημαντικό να γίνουν κάποιες ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια κλπ., τα οποία βοηθούν και εδώ και μεταξύ μας να έχουμε μια καλή γνώση του αποτελέσματος και του προϊόντος που προσπαθούμε να εξάγουμε, προσπαθούμε να προωθήσουμε μέσω της οικονομικής συνεργασίας.Αυτό δίνει και ουσιαστική πληροφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας για το τι είναι αυτό που προσπαθούμε, αλλά και σημαντική πληροφόρηση και στις ίδιες τις Αρχές και του Υπουργείου και των συνεργαζόμενων φορέων, για το τι προσπαθούμε να κάνουμε.Να σας δώσω ένα στίγμα για το ποιες είναι κάποιες ημερίδες που προγραμματίζονται. Είναι για παράδειγμα μια ημερίδα που προγραμματίζουμε σχετικά σύντομα για τις δυνατότητες προώθησης εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις καθαρές τεχνολογίες που θεωρούμε ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει μπροστά.Αντίστοιχα ημερίδα που έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τη νέα τεχνολογία σε θέματα Πράσινης Ανάπτυξης. Μια ημερίδα για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προστασία των ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ και ΠΓΕ, αλλά επίσης και συναντήσεις επιχειρηματιών της Ελλάδας με επιχειρηματίες από τις χώρες του Κόλπου, όπου αυτό θέλουμε να είναι κι ένα follow από τις περιοδείες που έκανα πριν από μερικές εβδομάδες.Και βέβαια στο πλαίσιο της Συνόδου της Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής Ελλάδας και ΗΠΑ, μια ημερίδα στοχευμένη στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης χώρας.Σε ό,τι αφορά την προστασία των ελληνικών Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης, το 2010 εκτός από την παρακολούθηση και την εντολή που υπάρχει στις Πρεσβείες και στις αρμόδιες Αρχές για να μπορούν να παρεμβαίνουν και να κάνουν τα διαβήματα που χρειάζονται για την προστασία των Ονομασιών που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, έχει σχεδιαστεί κι ένας αποτελεσματικότερος συντονισμός των Διευθύνσεων των Υπουργείων και των εμπλεκόμενων κλαδικών και επιχειρηματικών φορέων, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΣΕΒΙΤΕΛ, ΠΕΜΕΤΕ, ΣΕΒΓΑΠ κλπ., ώστε να μπορεί αυτό να γίνει ακόμη καλύτερα.Τελευταίο εργαλείο σε αυτό το πακέτο μέτρων που έχει να κάνει με την επιχειρηματική πλευρά, είναι η συνεργασία με συλλογικούς και κλαδικούς φορείς που θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για να υπάρχει αλληλοενημέρωση, αλλά για να ξέρουμε και εμείς από την πλευρά μας, πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια εργαλεία που είναι σημαντικά.Για παράδειγμα: εκπόνηση ερευνών αγοράς σε επιλεγμένες χώρες και σε σχέση με στόχους από τα αντίστοιχα Γραφεία ΟΕΥ, η διοργάνωση κλαδικών ημερίδων και κλαδικών επιχειρηματικών αποστολών, διαδικτυακή παρουσίαση του κλάδου στα στελέχη των Γραφείων ΟΕΥ κλπ.Ένας επόμενος τομέας είναι το Πρόγραμμα ανάπτυξης σχέσεων με οικονομικούς εταίρους και το δυναμικό της Ελλάδας στο εξωτερικό. Ο Ελληνισμός του εξωτερικού, η Διασπορά και η Ομογένεια είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος πλούτος που έχει η Ελλάδα, είναι όπως έχουμε πει πολλές φορές και είναι και η έκφραση που χρησιμοποιώ «οι καλύτεροι Πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό», είτε αυτοί είναι άνθρωποι που βρέθηκαν πριν, είτε είναι ομογενείς, είτε είναι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και που άρα έχουν και τις επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις, σε τοπικό πεδίο. Αυτό είναι ένα δυναμικό, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω, δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όσο χρειάζεται.Μια δεύτερη κίνηση που έχει σημασία είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται προς τιμή των οικονομικών συνεργατών. Είναι ουσιαστικά αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται από Πρεσβείες και αντίστοιχες Αρχές, αλλά που πρέπει κι αυτές να είναι στοχευμένες και να μην αποτελούν τόσο πολύ κοινωνικό γεγονός, αλλά να είναι στοχευμένο για το τι προσπαθούμε να πετύχουμε σε προώθηση συγκεκριμένων κλάδων, προϊόντων κλπ.Νομίζω δυο ακόμη είναι οι τομείς, είναι η επιχειρηματική πληροφόρηση, με τις έρευνες τις αγοράς που ανέφερα πριν και τις κλαδικές μελέτες. Αυτά όπως γνωρίζετε όσοι συμμετέχετε και παίρνετε πληροφόρηση από αυτό, είναι κάποιες έρευνες που γίνονται εδώ και καιρό και συνεχίζουν και που όλα τα στοιχεία τους είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων μέσω της διαδικτυακής πύλης agora.gr.Για το 2010 έχουμε δώσει ήδη οδηγίες μετά από αιτήματα των κλαδικών φορέων για διενέργεια κάποιων από αυτές, αναφέρω για παράδειγμα επιτραπέζιες ελιές και νωπά οπωροκηπευτικά, αλλά επίσης έχουμε και αιτήματα για εκπόνηση 200 περίπου τέτοιων μελετών. Όπως καταλαβαίνετε 200 μελέτες είναι μάλλον πολλές για να μπορέσουμε να τις κάνουμε σε μια χρονιά και εδώ χρειάζεται δώσουμε προτεραιότητα-. Αλλά να αναφέρω ενδεικτικά κάποιους τομείς που θεωρούμε σημαντικούς, που είναι: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αιολική, φωτοβολταϊκά κλπ., νέες περιβαλλοντικές τεχνολογίες, διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακή βελτίωση κτηρίων, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Φυσικά τα παραδοσιακά εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα γαλακτοκομικά, τυροκομικά, ελαιόλαδο, κρασί. Δομικά υλικά που είναι πολύ σημαντικά και έχουν δυναμικό, κλωστοϋφαντουργία κλπ.Για την ίδια τη διαδικτυακή πύλη agora.gr θεωρούμε ότι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο όμως θα επωφεληθεί πολύ από μια αναβάθμιση που σχεδιάζουμε και η αναβάθμιση αυτή για την αγορά για να την κάνουμε και πιο χρηστική και πιο θελκτική αν θέλετε στους χρήστες, είναι να εγκαταστήσουμε ένα ειδικό πλαίσιο σε μορφή ενός web t.v. για παρουσίαση κάποιων corporate videos που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναδείξουν σημαντικά ελληνικά προϊόντα και επιχειρήσεις, video on demand, life strumming, κάποια σύγχρονα εργαλεία για την προώθηση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων.Παράλληλα έχουμε σχεδιάσει τη δημιουργία μηχανικών εξειδικευμένης αναζήτησης, για παράδειγμα για προσφορές και ζητήσεις προϊόντων, για διαγωνισμούς, για εκθέσεις, ή για επιχειρηματικές αποστολές και τη δυνατότητα να υλοποιούνται διαδικτυακές διασκέψεις web conferences, μέσα από την ιστοσελίδα το portal του agora.gr.Δεν είναι όλα, δεν θέλω να σας κουράσω εξαντλητικά με όλα τα μέτρα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε.Τέλος για την ίδια την εσωτερική οργάνωση της οικονομικής διπλωματίας υπάρχει μια σειρά από μέτρα που έχουν προγραμματιστεί και που ήδη κάποια από αυτά υλοποιούνται, που πρώτο απ' όλα είναι η οργάνωση και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Γραφείων των ΟΕΥ. Αναφέρθηκα και πριν σε αυτό, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ξεκάθαρες και οδηγίες αλλά και συνεργασία, ώστε να μπορούμε να γίνεται στοχευμένα σε κάθε χώρα, ή σε κάθε ομάδα χωρών και από τα Γραφεία ΟΕΥ και η ανάλυση και το ποιοι είναι οι στόχοι που βάζουμε.Και εδώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρξει μια συγκεκριμένη στοχοθεσία: τι θέλουμε να πετύχουμε. Όχι ότι γενικώς πάμε να πουλήσουμε, να το πω λιγάκι αγοραία. Αλλά στον τάδε τομέα, να έχουμε την εκτίμηση ότι μπορούμε να έχουμε μια αύξηση, 1, 2, 3 5% και απέναντι σε αυτό, να μπορούμε να μετράμε το τι πετυχαίνουμε και τι όχι. Δεν είναι εύκολο αλλά είναι σημαντικό να το ξεκινήσουμε.Δεύτερον, ένα σημαντικό βήμα θεωρώ ότι είναι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που έχει γίνει με το πρότυπο ISO 9001 και το οποίο επιτρέπει τη δυνατότητα και στους επιχειρηματίες να αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα Γραφεία ΟΕΥ και χρειάζεται αυτό το feedback για να μπορέσουμε να κάνουμε το προηγούμενο βήμα, αλλά και σε εμάς τους ίδιους στη Διοίκηση, να έχουμε εικόνα της πορείας εκτέλεσης του ετήσιου προγραμματισμού, σαν σύστημα διαχείρισης.Τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με την οργάνωση την ίδια την εσωτερική των Υπηρεσιών είναι η εκπαίδευση, που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται και χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία, δηλαδή το να γίνεται κάποια web seminars, σεμινάρια μέσα από το Διαδίκτυο, που μάλιστα σε αυτά υπάρχει ένας σχεδιασμός για συγκεκριμένα θέματα όπως είναι το περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι πράσινες τεχνολογίες, οι επενδύσεις, οι κατασκευές και τα τεχνικά έργα, η προστασία των αγροτικών προϊόντων που ανέφερα πριν, βιολογικά προϊόντα, τρόφιμα και κρασιά.Τέλος κλείνω με την αναφορά του ότι τα Γραφεία των Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, πέρα αυτών που ανέφερα πριν, υποστηρίζουν και συνεργάζονται και με την υλοποίηση δράσεων που γίνονται με συνεργαζόμενους φορείς. Δηλαδή με άλλα Υπουργεία σε διεθνείς εκθέσεις και parteneriat, προωθητικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις κλπ. και σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, με το Invest in Greece, με τα Εμπροβιομηχανικά Επιμελητήρια κλπ.Για το 2010 αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προτάσεων που έχουν έρθει από τα Γραφεία ΟΕΥ, δεν έχω τον αριθμό εδώ μπροστά μου αλλά που και πάλι πρέπει να ξέρουμε ότι με το μέτρο των δυνατοτήτων ανθρώπων και οικονομικών πόρων που έχουμε, πρέπει να πάμε επιλεκτικά και να πάμε εκεί, που έχουμε το μεγαλύτερο cost benefit γι' αυτές τις παρεμβάσεις.Αυτός ο σχεδιασμός γίνεται σήμερα και με αυτό το σχεδιασμό που θα ενημερώνεται φυσικά και ο επιχειρηματικός κόσμος θα προχωρήσουμε για τα επόμενα βήματα.Να κλείσω λέγοντας ότι θεωρώ πως εδώ η μεγάλη στροφή που πάμε να κάνουμε, είναι όχι να θεωρήσουμε ότι ξεκινάμε από το μηδέν, γιατί έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και τα Επιμελητήρια και από τους συνεργαζόμενους φορείς, αλλά αυτό που πάμε να κάνουμε είναι να ανεβάσουμε το value adit αυτής της προσπάθειας, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών και της συνεργασίας.Και νομίζω ότι σε αυτό και θα κλείσω επιμένοντας στο ότι το κείμενο αυτό που λέει πολύ περισσότερα από όσα μπόρεσα σε αυτό το χρόνο να σας πω, θέλω να είναι μια βάση συνεργασίας, ώστε έχοντας τη γνώση εσείς από την εμπειρία από την τριβή με τις αγορές, να μας δώσετε το feedback που χρειάζεται για να κάνουμε αυτές τις υπηρεσίες καλύτερα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε είτε μέσα από επιχειρηματικές αποστολές, είτε μέσα από πολιτικές αποστολές και πολιτική παρουσία στις χώρες αυτές, την εξωστρέφεια της Ελλάδας.Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι εσείς σαν επιχειρηματίες το καταλαβαίνετε περισσότερο από όλους, ότι μέσα σε μια τέτοια περίοδο κρίσης πολύ μεγάλο μέρος της εξόδου της Ελλάδας από την κρίση, έχει να κάνει με το πόσο καλά θα πετύχουμε τους στόχους μας, έξω από τα σύνορά μας.Και αυτό σημαίνει ότι πρώτον να βάλουμε τους στόχους και να τους βάλουμε μαζί και δεύτερον να συνεργαστούμε όσο πιο στενά μπορούμε και διακυβερνητικά εμείς μεταξύ μας, αλλά και μεταξύ των ενδιάμεσων εργαλείων, θεσμικών φορέων και της Κυβέρνησης, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.Εγώ είμαι αισιόδοξος, αλλά θα χρειαστεί αρκετή δουλειά.Σας ευχαριστώ πολύ».

© FarosRadio.gr - All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates